DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Specialist over domotica en ICT in zorgomgeving


De maatschappelijke discussie over zorg is heftig en levendig. Hoe betalen we de toenemende vraag om zorg? Hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk - levensloopbestendig - in hun eigen omgeving laten wonen? Hoe realiseren we optimale extramurale zorg? Maarten van der Boon jr. geeft antwoord.

U kent Maarten van der Boon jr. als onze columnist. In dit artikel richt hij zich tot de zorgverleners en gaat hij in op domotica in de zorg. Dit keer niet alleen als bestuurslid van Uneto VNI, maar ook als installateur. Vanuit die functies geeft hij antwoord op bovenstaande vragen. Maar ook op vragen als Hoe bepaal je een klantwens? Zijn er echt klantvriendelijke toepassingen waarmee zorgvragers én zorgverleners uit de voeten kunnen? Onze gezamenlijke taak is met deze vraagstelling al aardig in kaart gebracht: aan u als zorgaanbieder en ons (installateur) de taak om de zorgvrager van nu en straks gemak, veiligheid en welbevinden te bieden met een hoge zorgkwaliteit. Inzet van technologie is overduidelijk noodzakelijk.

Technologie als gemene deler
ICT en domotica, het zijn twee woorden die direct met de zorgverlening in verband worden gebracht. Vaak gepresenteerd als het ei van Columbus, dé oplossing voor alle zorgproblematiek. Waarheid, of juist de zwakste schakel? Om die vraag te beantwoorden is het beter om eerst de begrippen te definiëren. ICT staat voor Informatie- en CommunicatieTechnologie, het is een paraplunaam voor alles wat zich met digitale informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt. Domotica is de verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met de integratie van bestaande en nieuwe technologie in een woon-, werk- en zorgomgeving. Het zijn twee begrippen die veel overeenkomsten hebben, maar ook enkele specifieke verschillen. Gaat het bij ICT vooral om de netwerken, bekabelingen en toepassingen, bij domotica ligt de focus op de functionaliteit van de technologie in termen van (gebruikers)gemak, veiligheid en besparing. Beiden versterken elkaar en worden daarom steeds onder dezelfde noemer geplaatst: technologie.
Met deze positionering gaan we terug naar de vraag: het ei van Columbus of zwakste schakel? Het antwoord is kort en krachtig: nee en nee. Technologie is niet hét antwoord, maar zeker ook geen zwakste schakel. Toegepaste technologie brengt significante toegevoegde waarde in het samenspel van beleids- en operationele processen binnen een zorgorganisatie.


Juiste vertrekpunt
De wereld van technologie is dynamisch. Introducties van nieuwe producten, diensten en zienswijzen zijn aan de orde van de dag. Wat vandaag nieuw is, lijkt morgen al geschiedenis. In die turbulentie moet u als zorgverlener de juiste koers vliegen. Nieuwe plannen ontwikkelen waarin technologie een duidelijke plaats heeft in termen van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van uw doelgroep. Lastig, maar niet onmogelijk. Er zijn al voldoende succesvolle projecten die dit aantonen. Projecten waarin technologie breed geïntegreerd is toegepast. Pioniers in de zorgverlening zijn u voorgegaan met vallen en opstaan, lerend en volhoudend doorgegaan om visie om te zetten naar beleid én operationele processen. Wanneer je de voorbeelden bekijkt zie je - buiten de warboel in (financiële) belangen - enkele generieke uitdagingen. Bijvoorbeeld de vraag: welke basistechnologie gebruiken we? Te vaak zien wij die beantwoord worden in voorgeschreven specificaties van producten. Er wordt amper nagedacht over de plaats van technologie en de toegevoegde functionaliteiten die geïntegreerde oplossingen brengen.

'Het lijkt alsof
de zorgsector elke pilot
wil piloten'

Nog steeds worden minimale normen aangenomen als maximale uitgangspunten. Steeds maar weer wordt nieuwe technologie op experimentele wijze ingezet bovenop de traditionele techniek.
Het frappante? Juist deze basis biedt u geen enkele mogelijkheid om te komen tot een flexibele, met uw organisatie en ontwikkelingen meegroeiende, infrastructuur. Aanpassingen achteraf zorgen voor de nodige irritatie en onnodige extra investeringen. Ook hier geldt het bekende spreekwoord: een goed begin is het halve werk!

Creatief proces
In de zorgsector moet technologie zich steeds opnieuw bewijzen in gebruikersomgevingen. Het lijkt alsof de zorgsector elke pilot wil piloten. Natuurlijk, het belang van goed onderzoek is duidelijk en onmiskenbaar. Toch is het bijzonder om vast te stellen dat vandaag de dag door de zorgsector regelmatig kostbaar onderzoek wordt gedaan naar de effecten van inzet van technologie. Onderzoek waarvan de uitkomstessentie al lang genoteerd staat en beschikbaar is in duimdikke rapporten. Hier is een rol weggelegd voor de overheid. Vooral omdat het om energie en (Europees) geld gaat, dat beter ingezet kan worden voor praktische basistoepassingen.

Het kan anders en beter, al vergt dit wel een totaal andere manier van denken en samenwerken. Laten we er eerst eens van doordrongen zijn dat de hedendaagse zorgverlener - inherent aan de fysieke plek! - in zijn handelingen voor ruim 80% afhankelijk is van de beschikbaarheid van (zijn eigen) energie en technologie. Dat is geen vrijbrief voor 'dan is alles mogelijk', maar wel een uitgangspunt om energie en technologie een gelijkwaardige plaats te geven binnen ontwikkelingsplannen en bouwprocessen. Daar waar de architect een blauwdruk van het gebouw maakt, maakt de installateur deze voor de benodigde technologie. Optimale afstemming door integraal te ontwerpen en te bouwen biedt creatieve toekomstgerichte zorgvoorzieningen, die met de tijd en met de gebruiker(s) mee kunnen groeien.

Kennisinstallateur als partner
Technologie is complex. Er is specifieke kennis van zaken en vaardigheden nodig om technologie juist te projecteren in uw plannen. Rekening houdend met de ontwikkelingen in uw sector. De installatiebranche, vertegenwoordigd door de branchevereniging UNETO-VNI, heeft deze kennis en vaardigheid gebundeld in 17 vakgroepen. In het bijzonder zijn in de lijn van dit artikel de vakgroepen Domotica System Integrator en ICT te noemen. De leden van deze vakgroepen hebben op diverse niveaus de kennis in huis om u te helpen in de planvorming of de realisatie van uw plannen, zij helpen u ook graag. Een voorbeeld is zorgswitch.nl, een site waar u rijkelijk wordt voorzien van informatie over dit thema. Maar ook met ICT-Keur, het onafhankelijk getoetste keurmerk waaraan u de ICT kennisinstallateur kunt herkennen en waarmee u kwaliteit in huis haalt.

Tot slot
Inzet van slimme, geïntegreerde technologie is zeker een middel om de toenemende uitdagingen in de zorgsector aan te gaan. Écht integraal ontwerpen is dan wel van belang. Op gelijkwaardigheid kennis en kunde samenbrengen is hierin een pré. Heldere opdrachten, eenduidige wederzijdse verwachtingen en reële condities zijn raadzame voorwaarden. Samen kunnen we blijven zoeken naar het ei van Columbus. Of de zwakste schakel bepalen. Maar het is verspilde energie! Vroegtijdig samenwerken is het antwoord. En realiseren en accepteren dat de wereld van zorg en technologie dynamisch blijft. Wanneer dit het gezamenlijke vertrekpunt is dan komen we samen tot vernieuwende en creatieve ideeën en zelfs meer dan dat: tot toepasbare oplossingen. Kijk ook op www.zorgswitch.nl en www.ictkeur.nl

Over de auteur
Maarten van der Boon jr. is bestuurslid binnen de vakgroepen DSI en ICT en betrokken in de beleidsadviescommissie communicatie van UNETO-VNI. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Meer informatie op www.uneto-vni.nl. Als hoofd communicatie en PR is Maarten van der Boon jr. verbonden aan Leertouwer BV in Barneveld.

www.ictkeur.nl 
 
 
© CPS Publications BV